Δωδεκατεμοριολατζεια [tab. CCCCXCV] : illustration du Livre des Rois (titre forgé)

Citer ce document

Johann Georg Pintz (1697-1768 ?), “Δωδεκατεμοριολατζεια [tab. CCCCXCV] : illustration du Livre des Rois (titre forgé),” Bibliothèque numérique - Observatoire de Paris, consulté le 7 décembre 2023, https://bibnum.obspm.fr/ark:/11287/3f8gf.